เรามุ่งมั่นพัฒนา
เพื่อ “ความเป็นเลิศ ในด้านเครื่องแบบพนักงาน”
บริษัท แอคมี่ ยูนิฟอร์ม จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท แอคมี่ การ์เมนท์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปมากว่า 40 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ที่เน้นการดำเนินการในส่วนของตลาดเครื่องแบบพนักงานโดยเฉพาะ
Previous
Next
เรามุ่งมั่นพัฒนา
เพื่อ “ความเป็นเลิศ ในด้านเครื่องแบบพนักงาน”
บริษัท แอคมี่ ยูนิฟอร์ม จำกัด ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2561 เป็นหนึ่งในกลุ่มบริษัท แอคมี่ การ์เมนท์ จำกัด ซึ่งดำเนินธุรกิจเสื้อผ้าสำเร็จรูปมากว่า 40 ปี โดยมีวัตถุประสงค์เฉพาะ ที่เน้นการดำเนินการในส่วนของตลาดเครื่องแบบพนักงานโดยเฉพาะ
Previous
Next

บริษัท แอคมี่ ยูนิฟอร์ม จำกัด

รับจ้างผลิตเสื้อผ้า เสื้อผ้าสำเร็จรูป ชุดยูนิฟอร์ม ชุดหมี เสื้อช่าง ชุดช่าง ชุดฟอร์ม ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน เสื้อแจ็คเก็ตยูนิฟอร์ม ชุดฟอร์มพนักงานโรงงาน ชุด UNIFORM ชุดนักศึกษา ชุดข้าราชการ ชุดกากี ชุดปกติขาว ชุดผู้ป่วย ชุดคนไข้ ชุดโรงพยาบาล เครื่องแบบตำรวจ เครื่องแบบข้าราชการ เครื่องแบบนักศึกษา กางเกงยีนส์ เสื้อยืด แจ็กเก็ต ชุดสำนักงาน เสื้อเชิรต์ชาย เสื้อเชิรต์สำนักงาน กางเกงนักศึกษา กระโปรงนักศึกษา เสื้อเชิรต์นักศึกษา เสื้อสูท เสื้อกั๊ก กระโปรงสำนักงาน

สินค้าบุคคล
 • เสื้อเชิรต์ ชาย / หญิง สำนักงาน
 • กางเกง / กระโปรง สำนักงาน
 • สูทลำลอง / เสื้อกั๊ก
 • ชุดนักศึกษา
 • แจ็ตเก็ต
 • เสื้อยืด / เสื้อโปโล
 • กางเกงยีนส์

สินค้าองค์กร

 • กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม
 • กลุ่มสำนักงาน
 • กลุ่มโรงพยาบาล
 • กลุ่มข้าราชการ ทหาร / ตำรวจ
 • กลุ่มธุรกิจบริการ
 • กลุ่มบริษัท / ห้างร้านทั่วไป
 • กลุ่มนักศึกษา
 • ลูกค้าองค์กรซื้อส่วนตัว
เรามีแนวคิดที่ว่า

จุดเริ่มต้นที่ดี ย่อมนำไปสู่

ผลลัพธ์ที่ดีด้วยเสมอ”

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังยึดมั่นอย่างสูง ในหลักธรรมาภิบาลของการดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานภายในโรงงานผลิต และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในอนาคต

เรามีแนวคิดที่ว่า

จุดเริ่มต้นที่ดี ย่อมนำไปสู่

ผลลัพธ์ที่ดีด้วยเสมอ”

นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังยึดมั่นอย่างสูง ในหลักธรรมาภิบาลของการดำเนินธุรกิจ โดยพิจารณาถึงความเป็นธรรมในการจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการของพนักงาน การปรับปรุงสภาพแวดล้อมการทำงานภายในโรงงานผลิต และการมีส่วนร่วมในการพัฒนาชุมชนและสิ่งแวดล้อม โดยมุ่งหวังที่จะเป็นส่วนหนึ่งของการเติบโตอย่างยั่งยืนในการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยในอนาคต

รู้จัก ACME ให้มากขึ้น

ลูกค้าของเรา