บริการของเรา
ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปี
ผลิตชุด เครื่องแบบพนักงาน ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติใช้เทคโนโลยีการผลิต CAD ของ Lectra system
จากประเทศฝรั่งเศส ผลิตออกมาอย่างมี ”คุณภาพ” ควบคู่ไปกับความ ”ทันสมัย” ในราคาที่เหมาะสม
สามารถผลิตและจัดส่งให้ลูกค้าได้ตามระยะเวลา และสามารถรองรับปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ”
บริการของเรา
ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปี
ผลิตชุด เครื่องแบบพนักงาน ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติใช้เทคโนโลยีการผลิต CAD ของ Lectra system
จากประเทศฝรั่งเศส ผลิตออกมาอย่างมี ”คุณภาพ” ควบคู่ไปกับความ ”ทันสมัย” ในราคาที่เหมาะสม
สามารถผลิตและจัดส่งให้ลูกค้าได้ตามระยะเวลา และสามารถรองรับปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ”
Previous
Next
บริการของเรา
ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปี
ผลิตชุด เครื่องแบบพนักงาน ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติใช้เทคโนโลยีการผลิต CAD ของ Lectra system จากประเทศฝรั่งเศส ผลิตออกมาอย่างมี ”คุณภาพ” ควบคู่ไปกับความ ”ทันสมัย” ในราคาที่เหมาะสม สามารถผลิตและจัดส่งให้ลูกค้าได้ตามระยะเวลา และสามารถรองรับปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ”
บริการของเรา
ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปี
ผลิตชุด เครื่องแบบพนักงาน ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติใช้เทคโนโลยีการผลิต CAD ของ Lectra system จากประเทศฝรั่งเศส ผลิตออกมาอย่างมี ”คุณภาพ” ควบคู่ไปกับความ ”ทันสมัย” ในราคาที่เหมาะสม สามารถผลิตและจัดส่งให้ลูกค้าได้ตามระยะเวลา และสามารถรองรับปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ”
Previous
Next

การวิเคราะห์และออกแบบ

Analysis & Design

เราให้ความสำคัญในการวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น เนื่องจากความแตกต่างในเรื่องสภาพการทำงาน รวมถึงความต้องการเฉพาะของลูกค้าแต่ละรายซึ่งข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปประมวลผล เพื่อนำเสนอรูปแบบของชุดพนักงาน และชนิดของวัตถุดิบ ภายใต้ข้อมูลที่ครบถ้วน เพื่อลูกค้าจะได้รับชุดพนักงานที่เหมาะสมกับสภาพการทำงานในงบประมาณที่สมเหตุผล เพราะเราเชื่อว่า “จุดเริ่มต้นที่ดี ย่อมนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีด้วยเสมอ”

การจัดเก็บฐานข้อมูลการผลิต

DATABASE MANAGEMENT

ไม่ว่าคุณจะสั่งซื้อชุดพนักงานซ้ำกี่ครั้งหรือทิ้งระยะห่างไปนานแค่ไหน คุณมั่นใจได้เสมอว่าคุณจะได้ชุดพนักงานในมาตรฐานที่กำหนดไว้เสมอเนื่องจากเรามีการจัดเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบขนาด และชนิดของวัตถุดิบสำหรับสินค้านั้นๆ ไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่จึงสามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว และแม่นยำ

การสร้างแบบตัดด้วยคอมพิวเตอร์​

Pattern by CAD

เราสร้างแบบตัดด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้สำหรับการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป โดยเลือกใช้ระบบ CAD ของ Lectra Systems จากประเทศฝรั่งเศส ซึ่งเป็นผู้นำอันดับหนึ่งของโลกในอุตสาหกรรมนี้ทำให้ชิ้นงานมีความแม่นยำในเรื่องของขนาด ไม่ว่าจะผลิตซ้ำกี่ครั้งก็ตาม อีกทั้งยังสามารถปรับเปลี่ยนขนาดได้อย่างง่ายดาย

การตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ

Material Checking

ปัญหาหลักอย่างหนึ่งของการผลิตเสื้อผ้าสำเร็จรูป คือ คุณภาพของวัตถุดิบที่ไม่สม่ำเสมอในแต่ละครั้ง ทำให้เรามีการตรวจรับวัตถุดิบ ด้วยเครื่องมือวัดที่เป็นมาตรฐานเปรียบเทียบกับวัตถุดิบตัวอย่างที่ได้รับการยืนยันจากลูกค้าแล้ว และหลีกเลี่ยงการใช้วิจารณญาน ของคนในการตัดสินใจ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ถึงความสม่ำเสมอของวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

การวางแบบตัด

MARKER & PLOTTING

จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ทำให้เราสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องความไม่เที่ยงของขนาดสินค้า ซึ่งเดิมใช้คนเป็นผู้วาดลายเส้นแบบตัดด้วยมือ เราจึงใช้แบบตัดขนาดจริงจากระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยเครื่อง Plot ที่ทันสมัย

งานปัก

Embroidery

ลายปักโลโก้ของบริษัทบนชุดพนักงาน เป็นสิ่งที่เรามองเห็นถึงความสำคัญ เราจึงติดตั้งเครื่องจักรสำหรับงานปัก โดยเลือกใช้เครื่องปักของ Tajima จากประเทศญี่ปุ่นหนึ่งในผู้นำเครื่องปักของโลก ในการรองรับงานปัก ไม่ว่ามาก หรือน้อยก็ตาม พร้อมทั้งยังมั่นใจได้ในเรื่อง ความปราณีต สวยงาม และคงทน

มาตรฐานการเย็บ

SEWING STANDARD

จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ทำให้เราสามารถหลีกเลี่ยงปัญหาในเรื่องความไม่เที่ยงของขนาดสินค้า ซึ่งเดิมใช้คนเป็นผู้วาดลายเส้นแบบตัดด้วยมือ เราจึงใช้แบบตัดขนาดจริงจากระบบคอมพิวเตอร์ ด้วยเครื่อง Plot ที่ทันสมัย

การตรวจสอบแบะควบคุมคุณภาพสินค้า

Quality Control

ก่อนการส่งมอบชุดพนักงานให้กับลูกค้า เรามีฝ่ายตรวจสอบความเรียบร้อยของรูปแบบ และขนาดตามมาตรฐานที่กำหนด เพราะเราเชื่อมั่นว่า คุณภาพที่ดี จะทำให้ลูกค้ามีการสั่งซื้อในครั้งต่อไป

การสำรองวัตถุดิบ

Buffer Stock

เราสามารถจัดเก็บสต๊อคสินค้า และวัตถุดิบให้กับลูกค้าที่มีความต้องการ ในปริมาณที่เหมาะสม ด้วยเหตุนี้ คุณจึงมั่นใจได้ถึงความพร้อมของทีมบริการจัดส่ง ที่สามารถส่งมอบชุดพนักงานให้คุณได้ตามความต้องการ