collectionS

ชุด เครื่องแบบพนักงานคุณภาพ ควบคู่ไปกับความ ทันสมัย ในราคาที่เหมาะสม

Jacket

C08-0015

Jacket

C08-0014

Jacket

C08-0013

Jacket

C08-0012

Jacket

C08-0011

Jacket

C08-0010

Jacket

C08-0009

Jacket

C08-0008

collectionS

ชุด เครื่องแบบพนักงานคุณภาพ ควบคู่ไปกับความ ทันสมัย ในราคาที่เหมาะสม

Jacket

C08-0015

Jacket

C08-0014

Jacket

C08-0013

Jacket

C08-0012

Jacket

C08-0011

Jacket

C08-0010

Jacket

C08-0009

Jacket

C08-0008

แอคมี่ ยูนิฟอร์ม

เรามุ่งมั่นพัฒนา เพื่อ “ความเป็นเลิศ ในด้านเครื่องแบบพนักงาน”

บริษัท แอคมี่ ยูนิฟอร์ม จำกัด เป็นผู้ผลิตชุด เครื่องแบบพนักงาน ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติใช้เทคโนโลยีการผลิต CAD ของ Lectra system จากประเทศฝรั่งเศส
ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 30 ปี จึงทำให้มั่นใจได้ว่าสินค้าทุกชิ้นของ “แอคมี่ ยูนิฟอร์ม” ผลิตออกมาอย่างมี “คุณภาพ” ควบคู่ไปกับความ “ทันสมัย”
ในราคาที่เหมาะสมสามารถผลิตและจัดส่งให้ลูกค้าได้ตามระยะเวลา และสามารถรองรับปริมาณการสั่งซื้อของลูกค้าได้ทุกรูปแบบ

แอคมี่ ยูนิฟอร์ม

เรามุ่งมั่นพัฒนา เพื่อ “ความเป็นเลิศ ในด้านเครื่องแบบพนักงาน”

บริษัท แอคมี่ ยูนิฟอร์ม จำกัด เป็นผู้ผลิตชุด เครื่องแบบพนักงาน ด้วยเครื่องจักรอัตโนมัติใช้เทคโนโลยีการผลิต CAD ของ Lectra system จากประเทศฝรั่งเศส

ขั้นตอน 1

วิเคราะห์และออกแบบ


การจัดเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบขนาด และชนิดของวัตถุดิบสำหรับสินค้านั้นๆ ไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ จึงสามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ

ขั้นตอน 2

จัดเก็บฐานข้อมูลการผลิต


การจัดเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบขนาด และชนิดของวัตถุดิบสำหรับสินค้านั้นๆ ไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ จึงสามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ

ขั้นตอน 3

การสร้างแบบตัดด้วยคอมพิวเตอร์


การจัดเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบขนาด และชนิดของวัตถุดิบสำหรับสินค้านั้นๆ ไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ จึงสามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ

ขั้นตอน 4

ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ


การจัดเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบขนาด และชนิดของวัตถุดิบสำหรับสินค้านั้นๆ ไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ จึงสามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ

ขั้นตอน 5

ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ


การจัดเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบขนาด และชนิดของวัตถุดิบสำหรับสินค้านั้นๆ ไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ จึงสามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ

ขั้นตอน 6

ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ


การจัดเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบขนาด และชนิดของวัตถุดิบสำหรับสินค้านั้นๆ ไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ จึงสามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ

ขั้นตอน 7

ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ


การจัดเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบขนาด และชนิดของวัตถุดิบสำหรับสินค้านั้นๆ ไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ จึงสามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ

ขั้นตอน 8

ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ


การจัดเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบขนาด และชนิดของวัตถุดิบสำหรับสินค้านั้นๆ ไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ จึงสามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ

ขั้นตอน 9

ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ


การจัดเก็บข้อมูลทั้งรูปแบบขนาด และชนิดของวัตถุดิบสำหรับสินค้านั้นๆ ไว้ในฐานข้อมูลคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ จึงสามารถดึงข้อมูลกลับมาใช้ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว แม่นยำ

Previous
Next

PROMOTION

โปรโมชันดีๆ ที่เราอยากมอบให้คุณ

ลูกค้าของเรา